Xây dựng đề án cao học ngành Kỹ thuật cơ khí

Khoa cơ khí và động lực đã xây dựng đề án cao học ngành Kỹ thuật cơ khí. 

Dự kiến tuyển sinh trong năm 2018.

Chi tiết khoa sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần hỗ trợ?