Thư ngỏ

Khoa Cơ khí và Động lực  là một đơn vị thuộc Trường Đại học Điện lực. Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa Cơ khí và Động lực là đào tạo sinh viên chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Cơ Điện công trình, Cơ khí Năng lượng,  Cơ điện Cơ điện tử, Ô tô và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ phun phủ, hàn, công nghệ vật liệu từ bậc công nhân đến kỹ sư và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí điện lực nói riêng và công nghiệp cơ khí nói chung.

 

Đồng thời, Khoa đang từng bước hợp tác và liên kết đào tạo bậc sau đại học với các trường đại học và Viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu, Khoa còn có một lực lượng cán bộ thỉnh giảng và cộng tác viên là cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu và công ty trong và ngoài nước.

Là một đơn vị có qui mô trung bình của Trường, từ ngày thành lập đến nay, Khoa không ngừng phấn đấu đồng đều trong tất cả các lĩnh vực công tác, từ đào tạo các hệ như đại học chính qui, đại học tại chức, sau đại học đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và phong trào đoàn thể.

Hiện nay, Khoa có khoảng 1200 sinh viên thuộc 02 mã ngành. Khoa cũng đang tham gia hướng dẫn 15 học viên cao học và 02 Nghiên cứu sinh. Chất lượng đào tạo và uy tín của Khoa ngày càng được nâng lên đáng kể thể hiện qua lượng sinh viên vào Khoa tăng từ 50 năm 2006 và 120 năm 2007 lên 300 năm 2008 và đến nay sinh viên Khoa đang trực tiếp quản lý đạt 1200.

Công tác sinh viên của Khoa được đánh giá  cao với những thành tích như tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo và triển lãm sản phẩm sinh viên nghiên cứu khoa học hàng năm

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bước đầu khởi sắc: Số đề tài NCKH cho đến nay là 15, số hợp đồng chuyển giao công nghệ là 05 với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Với sự năng động của cán bộ và được sự trợ giúp của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt cũng như các công ty liên kết, hoạt động khoa học - công nghệ ngày càng được đẩy mạnh, qua đó từng bước nâng cao vị thế của Khoa với các đối tác trong và ngoài nước.

Trong kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2017-2021 và trung hạn, Khoa đặt mục tiêu ổn định tổ chức, tranh thủ mọi cơ hội và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đơn vị trong Khoa cùng phát triển, trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Cơ khí Điện lực trong nước, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Khoa Cơ khí và Động lực kính mong nhận được sự giúp đỡ của Lãnh đạo Trường, Bộ Công thương sự ủng hộ và phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ viên chức Khoa, sự ủng hộ và chung sức của các em sinh viên cũng như sự giúp đỡ, hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước.

Sự phát triển thành công của Khoa phụ thuộc vào sự cố gắng học tập của sinh viên. Tập thể cán bộ và sinh viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Nỗ lực trước khi tham vấn”

Trân trọng!

Bạn cần hỗ trợ?