Cơ sở vật chất

1 - Văn phòng Khoa tại cơ sở 1

   Phòng 304 Nhà M; Điện thoại: 04-2-2185580

   235 Hoàng Quốc Việt Hà nội.

2- Văn phòng Khoa tại cơ sở 2

   Phòng 208 nhà A; Điện thoại: 04-2-2431182

   Xã minh tân, sóc sơn, Hà nội

3- Văn phòng Khoa tại Viện Nghiên cứu Cơ khí

   Phòng 206 - PTN Hàn và XLBM; Điện thoai: 04- 3-752-8663

  Số 4- Phạm Văn Đồng - Hà nội

4- Văn phòng tuyển sinh của Khoa

   Phòng 42 Nhà B; Điện thoại: 04-3-9918897

   235 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

5- Phòng thí nghiệm Cơ điện tử

   Phòng M-101, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

6- Phòng thí nghiệm thủy khí

  Phòng E-108, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà nội

7- PTN liên kết số 1

  Công ty GoldSun - Mỹ đình, Hà nội

8- PTN liên kết số 2:

   Phòng thí nghiệm vật liệu - Đại học Kyungpook, Hàn quốc

 9- PTN Vật liệu và CT Xây dựng (LAS-XD1322)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ TRANG THIẾT BỊ

Rô bốt Hàn

 

Bạn cần hỗ trợ?