Cán bộ cơ hữu

Ban chủ nhiệm Khoa
    

Trưởng Khoa
                        TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:  0915-025-155
 Email:           hienlt@epu.edu.vn

 hien5.JPG    

 

Phó trưởng Khoa
                        TS. Bùi Văn Bình       

 Điện thoại:  0949-000-226
 Email:           binhbv@epu.edu.vn

 buibinh.JPG

Giáo vụ Khoa

                       CN. Nguyễn Thị Tuyên

 Điện thoại:  0904-555-003
 Email:           tuyennt@epu.edu.vn

 tuyen.jpg

 

  Tập thể chuyên gia    
           

 1- GS.TSKH. Bành Tiến Long

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Email: long.banhtien@hust.edu.vn

     tl.jpg

2- GS.TS. Kim Seock Sam    

 Đại học Kyungpook , Hàn quốc

 Email: sskim@knu.ac.kr     

   sskim.JPG

3- GS.TS. A Kuleshov    

Đại học Baumanskai, Nga

Email: kuleshov@power.bmstu.ru

 kuleshov.JPG

4- TS. Lê Chí Hiếu

Đại học Cardiff, Anh

Email: le-chih@cf.ac.uk

hieu.JPG

5- GS.TS. Uhme Hara

Đại học Nagoya, Nhật bản
Email: uhmehara@nagoya.ac.jp 

 

hmeraha.JPG

6. PGS.TS. Đinh Bá Trụ

Học viện KTQS, Việt nam

Email: dinhbatru@yahoo.com
      

 

tru.JPG

 

7- GS.TS. LIU Gui Rong

Đại học NUS, Singapore

Email: mpellugr@nus.edu.sg

Lui.JPG

 

        

 

Bộ môn CN Cơ điện tử

 

1.1. Danh sách cán bộ: 

 

Trưởng Bộ môn CN Cơ điện tử

                       TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:  0915-025-155
 Email:           hienlt@epu.edu.vn

 hien5.JPG

                       ThS. Ngô Sỹ Đồng

 Điện thoại:   0932-435-666
 Email:           dongns@epu.edu.vn

    Dongns.JPG 

                       ThS. Đặng Thị Phương Liên

 Điện thoại:   0904-996-837
 Email:           liendtp@epu.edu.vn

 IMG_0326.jpg

                       TS. Nguyễn Trường Giang

 Điện thoại:   0986348080
 Email:           giangnt@epu.edu.vn

 ntg.jpg

                        TS. Bùi Văn Bình

 Điện thoại:   0949-000-226
 Email:           binhbv@epu.edu.vn

 buibinh.JPG

  

                    ThS. Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ

 Điện thoại:   0904-319-999
 Email:           myhxn@epu.edu.vn

 My.jpg

 

            PGS.TS. Đinh Văn Phong

ĐT:         0989668886

Email:    phongdv@epu.edu.vn

 

dvp.jpg

1.2. Danh sách các môn học

 

TT

Tên môn học

Số TC

Trình độ

Ghi chú

1

Cơ kỹ thuật 1

2

ĐH,CĐ, TC

Các ngành

2

Cơ kỹ thuật 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

3

Kỹ thuật thủy khí

2

ĐH,CĐ, TC

Các ngành Kỹ thuật

4

PP xây dựng bề mặt cho CAD/CAM

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

5

Phương pháp phần tử hữa hạn

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

6

Kiểm tra và bảo đảm chất lượng sản phẩm

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

7

Thiết kế và phát triển sản phẩm

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

8

Rô bốt Công nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

9

Hệ thống sản xuất tự động

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

10

Dao động  kỹ thuật

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

11

Phần mềm Công nghiệp 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

12

Phần mềm Công nghiệp 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

13

Các hệ thống cơ điện tử

3

ĐH,CĐ

CODT

14

Đồ án các hệ thống cơ điện tử

1

ĐH,CĐ

CODT

15

Thiết kế rô bốt

2

ĐH,CĐ

CODT

16

Ứng dụng KTS trong cơ khí

2

ĐH,CĐ

CODT

17

Công nghệ tạo mẫu nhanh

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

18

Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

19

Truyền động thủy lực và khí nén

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

20

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT, XD

 
 
 
Bộ môn CN Chế tạo máy
 
2.1. Danh sách cán bộ
 

Trưởng Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy 

                        ThS. NCS. Nguyễn Hồng Lĩnh

 Điện thoại:  0988-554-643
 Email:           linhnh@epu.edu.vn

 Linh.jpg

                  TS. Nguyễn Hùng Mạnh

ĐT:       0947483886

Email: manhnh@epu.edu.vn

 

  

                   ThS. Phạm Hải Trình

ĐT:         0912-346-968

Email:    trinhph@epu.edu.vn

 

Trinh2.jpg

                   ThS. Phí Trọng Hùng

ĐT:         0972-469-621

Email:    hungpt@epu.edu.vn

 

DSC_6179.JPG  

             ThS. Nguyễn Việt Hưng

ĐT:         0912-760-913

Email:    hungnv@epu.edu.vn

 

nvhung.png  

              TS. Ngô Văn Thanh

ĐT:         0919166119

Email:    thanhnv@epu.edu.vn

 

NVthanh.jpg

             TS. Đặng Trần Việt

ĐT:         0912123449

Email:    vietdt@epu.edu.vn

 

 dangtranviet.jpg

            ThS. Lê Văn Thìn

ĐT:         0947396617

Email:    thinlv@epu.edu.vn

 

 thin.jpg

 

2.2. Danh sách các môn học

 

TT

Tên môn học

Số TC

Trình độ

Ghi chú

1

CN Chế tạo máy 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

2

CN Chế tạo máy 2

2

ĐH,CĐ

CNCK

3

CN Hàn và XLBM

2

ĐH,CĐ

CNCK

4

CN và TB GCAL

3

ĐH,CĐ

CNCK

5

Vật liệu học

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

6

Dung sai – Kỹ thuật đo

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

7

Công nghệ CNC

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

8

Cơ khí điện lực 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

9

Đồ án công nghệ chế tạo máy

1

ĐH,CĐ

CNCK

10

Thực tập Hàn, phun phủ

2

ĐH,CĐ

CNCK

11

Thực tập CNC

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

12

Thực tập xí nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

13

Cơ khí điện lực 2

2

ĐH,CĐ

CNCK

14

Sửa chữa máy công nghiệp

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

15

Thiết kế dây chuyền sản xuất cơ khí

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT

16

Cơ sở thiết kế máy 1

3

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

17

Cơ sở thiết kế máy 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

18

Vẽ kỹ thuật 1

2

ĐH,CĐ

Các ngành

19

Đồ án CS TKM

1

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,

20

Vẽ kỹ thuật 2

2

ĐH,CĐ

CNCK, CODT,XD

 
Bạn cần hỗ trợ?