HỘI ĐỒNG KHOA (CK&ĐL và XD)

HỘI ĐỒNG KHOA (CK&ĐL và XD)
 
chuyen nganh.jpg

ĐT: +84-24-2-2185580

Chủ tịch hội đồng
                        TS. Lê Thượng Hiền        

 Điện thoại:          0915-025-155
 Email:                   hienlt@epu.edu.vn

Chuyên ngành:    Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:                  Đại học Điện lực

 hien5.JPG

Thư ký  hội đồng
                  TS. Lê Thanh Toàn

 Điện thoại:      0902986885
 Email:               toanlt@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 toanlt.jpg

Ủy viên hội đồng
                PGS.TS. Đinh Văn Chiến

 Điện thoại:       0913214028
 Email:                chiendv@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 chien.jpg

Ủy viên hội đồng
                  PGS.TS. Đinh Văn Phong

 Điện thoại:        0903408978
 Email:                dinhvanphongcokhi@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 

dvp.jpg 

Ủy viên hội đồng
                     TS. Bùi Văn Bình

 Điện thoại:        0949000226
 Email:                binhbv@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Cơ học

Đơn vị:              Đại học Điện lực

 buibinh.JPG

Ủy viên hội đồng
                     TS. Nguyễn Trường Giang

 Điện thoại:        0986348080
 Email:                annt@gmail.com

Chuyên ngành: Cơ điện tử

Đơn vị:              Đại học Điện lực

ntg.jpg

Ủy viên hội đồng
                     ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

 Điện thoại:        0988554643
 Email:                linhnh@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ khí

Đơn vị:              Đại học Điện lực

Linh.jpg

Ủy viên hội đồng
                     TS, Nguyễn Hải Quang

 Điện thoại:        0915077896
 Email:                quangnh@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Đại học Điện lực

nhq.jpg

Ủy viên hội đồng
                     TS. Chu Việt Thức

 Điện thoại:        0969056681
 Email:                thuccv@epu.edu.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Đại học Điện lực

cvt.jpg

Ủy viên hội đồng
                     TS. Đỗ Mạnh Tuấn

 Điện thoại:        0912063558
 Email:                domanhtuan@cp.gov.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Văn phòng chính phủ

DOMANHT.jpg

Ủy viên hội đồng
                     PGS.TS. Lê Thu Quý

 Điện thoại:        0983022166
 Email:                quylt@narime.gov.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu

Đơn vị:              Viện nghiên cứu Cơ khí

lethuquy.jpg

Ủy viên hội đồng
                     ThS. Võ Kim Sơn

 Điện thoại:        0912259393
 Email:                sonvokim@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Cơ  điện tử

Đơn vị:              Công ty TNHH MTV Kim tùng

vks.jpg

Ủy viên hội đồng
                     PGS.TS. Nguyễn Tiến Hán

 Điện thoại:        0912067289
 Email:                tienhan67@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Ô Tô

Đơn vị:              Đại học Công nghiệp Hà Nội

nth.jpg

Ủy viên hội đồng
                     PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng

 Điện thoại:        0983927861
 Email:                dungthuy61@yahoo.com.vn

Chuyên ngành: Công nghệ Ô Tô

Đơn vị:              Học Viện Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn Văn Dũng.JPG

Ủy viên hội đồng
                     PGS.TS. Vũ Ngọc Quang

 Điện thoại:        0983562296
 Email:                vuquangsce@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ Xây dựng

Đơn vị:              Học viện Kỹ thuật quân sự

vnq.jpg

Ủy viên hội đồng
                     TS. Vũ Tuấn Anh

 Điện thoại:        0976842567
 Email:                vtanhmami@gmail.com

Chuyên ngành: Công nghệ ÔTô

Đơn vị:              Viện KT Cơ giới quân sự

vta.jpg

Ủy viên hội đồng
                     KS. Hoàng Nhân Tuyên

 Điện thoại:       0904774850
 Email:               tuyenhoang@gmail.com

Chuyên ngành: Cơ khí điện lực

Đơn vị:              Công ty CP nhiệt điện Phả lại

tuyen.jpg


 
 
Bạn cần hỗ trợ?