TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CHÍNH QUY đợt 2 năm 2018

Trường ĐHĐL thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông chính quy đợt 2 năm 2018 như sau:

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy): mã ngành 7510201, chỉ tiêu: 30.

- Ngành Công nghệ cơ điện tử, mã ngành 7510203, chỉ tiêu: 25.

Chi tiết: /Uploads/files/cnck/1473TB-Tuyen%20sinh%20he%20LTCQ%20dot%202%20nam%202018.pdf

Bạn cần hỗ trợ?