Năm 2016-2017: Một số đề tài với các sản phẩm tiêu biểu

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại sản phẩm bằng cơ cấu chuyển hướng

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy cưa vòng

- Nghiên cứu và nâng cấp máy tiện CNC để bàn.

- Nghiên cứu và nâng cấp máy phay CNC mini.

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn nâng hạ tự động cho máy laser EPU02

- Xây dựng phần mềm thiết kế bộ truyền bánh răng côn thẳng

- Thiết kế máy ấp trứng tự động.

- Thiết kế chế tạo máy bắn bóng bàn kiểu đứng.

- Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Carsim trong mô phỏng thiết kế ô tô điện

- Nghiên cứu và thiết kế máy đóng dấu tự động ứng dụng văn phòng

- Nghiên cứu, cải tiến robot dò đường điều khiển qua thiết bị số

- Nghiên cứu và cải tiến động cơ đốt ngoài stirling kiểu anpha

- Thiết kế, chế tạo cải tiến xe lăn Robot

- Nghiên cứu phần điều khiển điện cải tiến máy khoan mạch in điều khiển online

- Thiết kế , chế tạo  máy hàn lồng

- Nghiên cứu, tính toán thiết kế và chế tạo máy CNC 4 trục D8DL4A

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo rôbốt vận chuyển tự động trong nhà xưởng công nghiệp

- Thiết kế, chế tạo sàng phân loại sản phẩm

- Chế tạo robot bán tự động lau kính nhà cao tầng

Bạn cần hỗ trợ?