Lịch thi đấu bóng đá khoa Cơ khí và Động lực năm 2018 (Giải bóng đá truyền thống khoa Cơ khí và Động lực)

Bảng A

Ngày

Giờ

Trận đấu

10/10

15h

D12 CODT1

VS

D10 CNCTM

15/10

15h

D13 CODT1

VS

D13 CODT3

17/10

8h

D12 CODT1

VS

D13 CODT1

22/10

8h

D10 CNCTM

VS

D13 CODT3

26/10

8h

D12 CODT1

VS

D13 CODT3

31/10

8h

D10 CNCTM

VS

D13 CODT1

 

 

 

 

 

Bảng B

Ngày

Giờ

Trận đấu

10/10

15h

D13 CODT2

VS

D12 CODT2

15/10

15h

D9 CODT

VS

D11 CNCTM

17/10

15h

D13 CODT2

VS

D9 CODT

22/10

15h

D12 CODT2

VS

D11 CNCTM

26/10

15h

D13 CODT2

VS

D11 CNCTM

31/10

15h

D12 CODT2

VS

D9 CODT

 

 

Bảng C

Ngày

Giờ

Trận đấu

15/10

8h

D11 CNCTTBD

VS

D10 CNCTTBD

18/10

8h

D11 CNCTTBD

VS

D11 CODT

22/10

8h

D10 CNCTTBD

VS

D11 CODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng D

Ngày

Giờ

Trận đấu

11/10

15h

D13 CKCTM

VS

D12 CNCTM

16/10

15h

D13 CKCTM

VS

D10 CODT

22/10

15h

D12 CNCTM

VS

D10 CODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tứ kết

Ngày

Giờ

Trận đấu

5/11

8h

NHẤT A

VS

NHÌ B

5/11

15h

NHẤT C

VS

NHÌ D

8/11

8h

NHẤT B

VS

NHÌ A

8/11

15h

NHẤT D

VS

NHÌ C

 

 

Bán kết

Ngày

Giờ

Trận đấu

12/11

8h

THẮNG  TK 1

VS

THẮNG  TK 2

12/11

15h

THẮNG  TK 3

VS

THẮNG  TK 4

 

 

Giải 3

Ngày

Giờ

Trận đấu

19/11

8h

THUA BK 1

VS

THUA BK 2

 

 

Chung kết

Ngày

Giờ

Trận đấu

19/11

15h

THẮNG BK 1

VS

THẮNG BK 2

 

 

Các trận đấu đã diễn ra

 

Ngày

Giờ

Trận đấu

Tỉ số

10/10

15h

D12 CODT1

VS

D10 CNCTM

2-2

10/10

15h

D13 CODT2

VS

D12 CODT2

4-6

 

 

Bạn cần hỗ trợ?