LỄ BẢO VỆ ĐỀ ÁN CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ

LỄ BẢO VỆ ĐỀ ÁN CAO HỌC KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí và động lực

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp A, khoa Đào tạo sau đại học trường Đại học điện lực đã tổ chức buổi bảo vệ đề án mở ngành cao học Kỹ thuật cơ khí, thuộc khoa Cơ khí và động lực.

Đến dự buổi bảo vệ đề án mở chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật cơ khí, ngoài đầy đủ 7 thành viên Hội đồng, trưởng phòng đào tạo sau đại học TS. Lê Thành Doanh, còn có các nhà khoa học thành viên hội đồng khoa Cơ khí và Động lực & khoa Xây dựng, các thầy cô đang giảng dạy tại khoa cơ khí và động lực.

Thay mặt tổ xây dựng đề án, thầy trưởng khoa TS Lê Thượng Hiền đã trình bày đề án và tập trung bảo vệ trước các thành viên Hội đồng và đại diện của phòng Đào tạo sau đại học bốn nội dung cơ bản: lý do mở ngành (chiến lược nhà trường, nhu cầu người học và nhu cầu xã hội, …), đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo.

Sau 3 giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội đồng chấm đề án và đại diện khoa sau đại học đã thống nhất thông qua đề án.

Tổ xây dựng đề án xin tiếp thu các ý kiến bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án theo các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng chấm đề án, phòng đào tạo sau đại học-trường ĐHĐL, các thành viên hội đồng khoa và ý kiến của các nhà khoa học.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ đề án cao học ngành kỹ thuật cơ khí:

 

 

Bạn cần hỗ trợ?