HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NHÂN DỊP 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 1966-2011

 

PHÂN BAN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ CƠ ĐIỆN TỬ

 

(International Symposium on Mechanical Engineering & Mechatronics)

Hà nội, Ngày 16-18 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp 45 năm ngày truyền thống của Trường 1966-2011. Phân ban Công nghệ Cơ khí và Cơ điện tử của hội nghị nhằm đánh giá tổng kết các kết quả nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và ứng dụng trong lĩnh vực Cơ khí và Cơ điện tử trong thời gian qua, thảo luận những vấn đề thời sự về đào tạo cũng như các vấn đề chuyên ngành liên quan, tạo điều kiện để các nhà khoa học, công nghệ gặp gỡ, trao đổi tìm kiếm khả năng hợp tác.

Tất cả các báo cáo được lựa chọn sẽ đăng vào tuyển tập của hội nghị có chỉ số xuất bản, một số công trình điển hình được lựa chọn đăng vào tạp chí Khoa học & Công nghệ Năng lượng có chỉ số ISSN

Ban tổ chức hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các đồng nghiệp tham dự và báo cáo tại Hội nghị.

Thời gian:  Ngày 16-18 Tháng 11 năm 2011

Địa điểm:   Trường Đại học Điện lực

235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Nội dung khoa học-công nghệ chính

1-       Cơ khí Điện lực

2-       Cơ khí  Thiết kế - chế tạo

3-       Cơ - điện tử

4-       Cơ kỹ thuật

5-       Công nghệ Vật liệu

6-       Tự động hóa và Điều khiển trong cơ khí

7-       Cơ khí Động lực, Nông nghiệp, Mỏ, Xây dựng

8-       Giảng dạy ngành cơ khí, cơ điện tử

Bài gửi tham dự hội nghị cần được trình bày bằng một trong hai thứ tiếng Việt/Anh. Các báo cáo viên và người gửi bài, tham gia hội nghị không phải đóng lệ phí.

Địa chỉ liên hệ và đăng kí gửi báo cáo tham dự:

Khoa Công nghệ Cơ khí – Trường Đại học Điện lực

235, Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.2.2185580; Di động: 0915-087-590 (TS. Hiền)

Email:   hienlt@epu.edu.vncnck@epu.edu.vn

-  Phiếu đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị xin gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30 tháng 5  năm 2011

- Ban Tổ chức sẽ gửi Thông báo số 2 và mẫu báo cáo cho những người đăng ký tham gia vào tháng 9/2011

- Bản tóm tắt và toàn văn báo cáo xin gửi về Ban Tổ chức trước ngày 31 tháng 08 năm 2011.

Tháng 9/2011, Ban Tổ chức sẽ gửi Thông báo số 3 và Giấy mời tham dự Hội nghị.


Bạn cần hỗ trợ?