giáo trình

Danh mục các giáo trình liên quan đến các mã ngành Đào tạo của Khoa có trong thư viện nhà Trường

STT

Tên sách, tên tạp chí

Nước xuất bản/ năm xuất bản

Số lượng bản sách

Tên học phần sử dụng sách, tạp chí

1

Vật liệu phi kim và công nghệ gia công

Việt Nam, 2007

5

Vật liệu mới

2

Công nghệ mạ điện

Việt Nam, 2009

5

3

Vật liệu composite cơ học và công nghệ

Việt Nam, 2002

2

4

Vật liệu kim loại mầu

Việt Nam,2007

2

5

Giáo trình vật liệu công nghệ cơ khí

Việt Nam,2005

13

6

Vật liệu học cơ sở

Việt Nam,2002

3

7

Sổ tay thép thế giới

Việt Nam,2007

4

8

Công nghệ vật liệu điện tử

Việt Nam, 2006

5

9

Pin mặt trời và ứng dụng

Việt Nam, 2010

3

10

Giáo trình vật liệu điện

Việt Nam, 2004

15

11

Từ điển công nghệ Thép và Kim Loại = Steel and Metallic technology dictionary

Cung Kim Tiến-

Việt Nam, 2002

5

12

Cơ sở matlab và ứng dụng

Việt Nam, 2005

1

PP Phần tử hữu hạn

13

Phương pháp khối hữu hạn ứng dụng trong các bài toán thủy khí động lực

Nguyễn Thanh Nam

Việt Nam, 2001

4

14

Matlab ứng dụng, tập 1-2

Việt Nam, 2006

Sách điện tử

15

Lập trình matlab và ứng dụng

Việt Nam, 2003

5

16

Lý thuyết đàn hồi

Việt Nam, 2004

2

17

Đàn hồi ứng dụng

Việt Nam, 2007

7

18

Matlab ứng dụng. Tập 1,2

Việt Nam, 2010

1

19

Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và lập trình. Tập 1,2

Việt Nam, 2008

5, 5

20

ANSYS & Mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Việt Nam, 2003

12

21

Thuộc tính cơ học của vật rắn

Việt Nam, 2004

6

 

 

 

 

 

22

Kỹ thuật hàn điện cắt và uốn kim loại

Việt Nam, 2009

1

Các phương pháp gia công tiên tiến

23

Những ứng dụng mới nhất của Laser

Việt Nam, 2003

9

24

Các phương pháp gia công tinh

Việt Nam, 2006

7

25

Gia công tia lửa điện CNC

Việt Nam, 2005

7

26

Nguyên lý và dụng cụ cắt

VN, 2005

5

27

Công nghệ Phay

VN, 2001

2

28

Kỹ thuật phay

VN, 1999

5

29

Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 1: cơ sở lý thuyết

VN, 2008

11

30

Công nghệ hàn điện nóng chảy. Tập 2: ứng dụng

VN, 2008

11

31

Hàn bằng năng lượng nổ

VN, 2013

14

32

Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

VN, 2004

30

33

Công nghệ chế tạo phôi

VN, 2006

5

34

Công nghệ chế tạo bánh răng

VN, 2003

7

35

Giáo trình công nghệ chế tạo máy

VN, 2008

7

36

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại

VN, 2008

13

37

Công nghệ phun phủ và ứng dụng

VN, 2005

6

38

Sổ tay gia công cơ

VN, 2005

2

39

Sổ tay công nghệ chế tạo máy T1, 2

VN, 2006

2, 3

40

Cẩm nang hàn

VN, 2006

5

41

Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

VN, 2007

5

42

Nguyên lý gia công vật liệu

VN, 2001

2

43

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại

VN, 2004

2

44

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

NXB KHKT, 2007

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

45

Phương pháp luận nghiên cứu

VN, 2005

2

46

Scientific methods

an online book, 2001

 

47

Phương pháp luận nghiên cứ khoa học

VN, 2006

9

48

CAD/CAM thiết kế và chế tạo có máy tính trợ giúp

VN, 2000

1

CAD/CAM/CIM nâng cao

49

Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical

VN, 2004

2

50

Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM

VN, 2001

1

51

Giáo trình CAD/CAM

VN, 2001

5

52

Sử dụng Autocad lập bản vẽ kỹ thuật Autocad 2008

VN, 2008

5

53

Thực hành thiết kế với Solidworts 2005 qua các ví dụ

VN, 2005

5

54

Điều khiển số và CAMsản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp

VN, 2006

12

55

Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều

VN, 2003

1

56

Vẽ kỹ thuật có hướng dẫn ứng dụng AUTOCAD

VN, 2005

10

57

Công nghệ kim loại và ứng dụng CAD-CAM-CNC

VN, 2001

2

58

Công nghệ chế tạo bánh răng

VN, 2003

3

59

Thế giới CAD-CAM bài tập thực hành TKCK và mô phỏng 3D VCT

VN, 2007

5

60

 

 

 

 

61

Tự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất

Vv/6445-6449

5

Tối ưu hoá các quá trình cắt gọt

62

Công nghệ chế tạo phôi

Nguyễn Tiến Đào

Vv/6450-6454

5

63

Các phương pháp gia công tinh

VN, 2006

7

64

Gia công tia lửa điện CNC

VN, 2005

7

65

Các phương pháp gia công tiên tiến

Nguyễn Quốc Tuấn

VN, 2010

5

66

Các phương pháp gia công đặc biệt

VN, 2007

Giáo trình điện tử

67

Các phương pháp gia công mới

VN, 1995

Giáo trình điện tử

68

Principles of Metal Manufacturing Processes

Butterworth-Heinemann,1999

Giáo trình điện tử

69

Modern Manufacturing Processes

Industrial Press,2004

Giáo trình điện tử

70

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại

VN, 2004

2

71

Tự động hóa thủy-khí trong máy công nghiệp

VN, 2007

5

72

Autocad cho tự động hóa thiết kế

VN, 2002

5

 

 

 

 

 

73

Công nghệ chế tạo bánh răng

VN, 1998

5

Công nghệ bề mặt tiên tiến

74

Công nghệ in 3D đã đột phá vào mọi ngành nghề

VN, 2016

5

75

Công nghệ tạo hình kim loại tấm

VN, 2006

 

5

76

RAPID PROTOTYPING: Laser-based and Other Technologies

Springer Science+Business Media New York, 2004

Giáo trình điện tử

 

 

 

 

 

77

Lý thuyết dẻo ứng dụng

VN, 2004

2

Các phương pháp biến dạng tạo hình tiên tiến

78

Lý thuyết biến dạng dẻo

VN, 2005

3

79

Giáo trình công nghệ hàn

VN, 2006

9

80

Modern Surface Technology

Friedrich-Wilhelm Bach, Andreas Laarmann,

and Thomas Wenz, 2003

 

Giáo trình điện tử

81

SMART MATERIALS AND
NEW TECHNOLOGIES

Oxford , 2005

Giáo trình điện tử

82

CAD-CAM & Rapid Prototyping
Application Evaluation

Miltiadis A. Boboulos, Ph.D & Ventus Publishing ApS, 2010

Giáo trình điện tử

83

Rapid Prototyping Technology – Principles and Functional Requirements

InTech- Croatia, 2011

Giáo trình điện tử

 

 

 

 

 

84

Vẽ kỹ thuật

VN, 2002

5

Thiết kế và  chế tạo khuôn mẫu

85

Sổ tay công nghệ chế tạo máy :Tập 1,2,3

VN, 2001

18, 22, 2

86

Rapid Tooling: Technologies and Industrial Applications

Marcel Dekker, 2000

Giáo trình điện tử

 

 

 

 

 

87

Máy móc và thiết bị công nghệ cao trong sản xuất cơ khí Robot và hệ thống công nghệ

VN, 2004

6

Gia công cắt gọt tốc độ cao

88

Kỹ thuật mài kim loại

VN, 2007

7

89

Kỹ thuật tiện

VN, 2001

5

90

Các phương pháp gia công tiên tiến

VN, 2010

5

 

 

 

 

 

91

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Ngô Diên Tập

Vv/5118-5132

15

Kỹ thuật chẩn đoán và giám sát tình trạng thiết bị

92

Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

VN, 2001

5

93

Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị

VN, 2004

5

94

Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí

VN, 2004

9

95

Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh và lậ trình khai thác máy công cụ CNC

Việt Nam, 2007

5

96

Giáo trình phòng cháy các thiết bị điện

Việt Nam, 2003

7

97

Chuẩn đoán hỏng hóc và sửa chữa thiết bị điện tử

Việt Nam, 2003

6

98

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Việt Nam, 2009

5

99

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Việt Nam, 2007

10

100

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Việt Nam, 2010

7

101

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Việt Nam, 2007

15

102

Giáo trình dung sai lắp ghép và kĩ thuật đo lường

Việt Nam, 2006, 2007

10, 8

103

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Việt Nam, 2001

10

 

 

 

 

 

104

Rapid Prototyping, Tooling,
and Manufacturing

Bury St Edmunds and London, UK, 2002

Giáo trình điện tử

Tạo mẫu nhanh trong gia công cơ khí

105

Direc t-Wri te 
Technologies for 
Rapid Pro to typing 
Applications

Naval Research Laboratory 
Materials Science and Technology Division 
Washington, D.C,

2002

Giáo trình điện tử

106

Engineering Design and Rapid Prototyping

Springer New York , 2010

Giáo trình điện tử

107

CAD AND RAPID PROTOTYPING
FOR PRODUCT DESIGN

Laurence King Publishing Limited, 2014

Giáo trình điện tử

108

RAPID PROTOTYPING
AND ENGINEERING
APPLICATIONS

CRC Press, 2008

Giáo trình điện tử

109

Rapid Prototyping
Technology: Selection and Application

MARCEL DEKKER, 2001

Giáo trình điện tử

120

RAPID PROTOTYPING: Laser-based and Other Technologies

Springer Science+Business Media New York, 2004

Giáo trình điện tử

 

 

 

 

 

121

Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh và lậ trình khai thác máy công cụ CNC

Tạ Duy Liêm, Việt Nam, 2007

5

Thiết kế máy CNC

122

Công nghệ CNC

Việt Nam, 2004

7

123

Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC

Việt Nam, 2007

5

124

Điều khiển logic lập trỉnh PLC`

Việt Nam, 2007

5

125

Các mạch điện chọn lọc

Việt Nam, 2009

7

126

Sổ tay tra cứu Thyristor, tranzito trường, IC, Ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Việt Nam, 2002

5

127

Giáo trình kỹ thuật số

Việt Nam, 2002

25, Giáo trình điện tử

128

Xử lý số tín hiệu và ứng dụng

Việt Nam, 2009

25

129

Cơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên

về khuếch đại thuật toán

Việt Nam, 2008

10

130

Điều khiển logic và ứng dụng

Việt Nam, 2000

15

131

Thiết bị điều khiển khả trình - PLC

Việt Nam, 2008

20

132

Cơ sở kỹ thuật CNC tiện và phay

Việt Nam, 2009

1

133

Tự động hóa với simatic S7- 300

Việt Nam, 2006

8

 

 

 

 

 

134

Mô phỏng cơ hệ bằng Working Model mô phỏng cơ hệ phẳng

Trương Tích Thiện

Việt Nam, 2005

5

Mô phỏng số quá trình cắt gọt

135

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại

Việt Nam, 2008

13

136

Modern Manufacturing Processes

Industrial Press,2004

Giáo trình điện tử

137

Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại

VN, 2004

2

138

Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM

VN, 2001

1

139

Giáo trình CAD/CAM

VN, 2001

5

140

Thế giới CAD-CAM bài tập thực hành TKCK và mô phỏng 3D VCT

VN, 2007

5

141

 

 

 

 

142

Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC

Trần Thế San Việt Nam, 2007

5

Điều khiển PLC trong hệ cơ khí

143

Thiết bị điều khiển khả trình - PLC

Việt Nam, 2008

20

144

Điều khiển logic lập trỉnh PLC

Tăng Văn Mùi

Việt Nam, 2006

5

145

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Lê Văn Doanh

Việt Nam, 2007

6

146

Giáo trình cảm biến

Phan Qốc Phô

Việt Nam, 2006

9

147

Cảm biến điện tử tự thiết kế lắp ráp 50 mạch điện thông minh

Trần Thế San

NXB KHKT, 2006

10

148

Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện

Vũ Quang Hồi

Việt Nam, 2013

Sách điện tử

149

Điều khiển tối ưu và bền vững

Nguyễn Doãn Phước

Việt Nam, 2007

4

150

Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện

Thân Ngọc Hoàn

Khoa học và kỹ thuật, 2007

1

151

Họ vi điều khiển 8051

Tống Văn On

Việt Nam, 2008

10

152

Sổ tay tra cứu IC số IC CMOS

Việt Nam, 1999

1

153

Kỹ thuật vi điều khiển

Lê Văn Doanh

Việt Nam, 2003

3

154

Tự động hóa với simatic S7- 300

Nguyễn Doãn Phước

Việt Nam, 2004

8

 

 

 

 

 

155

Cơ sở kỹ thuật laser

Trần Đức Hân

Việt Nam, 2005

6

Kỹ thuật Laser trong cơ khí

156

Những ứng dụng mới nhất của Laser

Việt Nam, 2003

9

157

 

Introduction to laser technology

 

IEEE Press, 2001

Giáo trình điện tử

158

 

Handbook of laser technology and applications: Vol 2: Laser design and Laser systems

 

IOP, 2004

Giáo trình điện tử

159

 

Handbook of laser technology and applications: Vol 1: Principles

 

IOP, 2004

Giáo trình điện tử

 

 

 

 

 

160

Ma sát học

VN, 2005

5

Ma sát-mòn và bôi trơn

161

Kỹ thuật mài kim loại

VN, 2003

7

162

Giáo trình ma sát mòn bôi trơn Tribology

VN, 2010

5

163

Lý thuyết cán

VN, 2007

15

 

 

 

 

 

164

Công nghệ phun phủ và ứng dụng

VN, 2005

6

Thiết kế và phát triển sản phẩm

165

Autodesk inventor phần mềm thiết kế công nghiệp

VN, 2006

2

166

Gia công CNC và đo lường chính xác

VN, 2008

5

167

Ứng dụng Solidworks trong thiết kế cơ khí

VN, 2006

3

168

V-CNC máy phay-máy tiện & hướng dẫn sử dụng OMEGA

VN, 2003

5

169

Thiết kế khuôn mẫu với sự trợ giúp của máy tính

VN, 2005

2

170

Thực hành thiết kế với Solidworks 2005 qua các ví dụ

VN, 2005

5

 

 

 

 

 

171

 

Quality Control in Production

London, 1947

Giáo trình điện tử

Quản lý chất lượng

172

Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật

VN, 2001

5

172

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Việt Nam, 2001

10

 

 

 

 

 

174

Cơ điện tử trong chế tạo máy

VN, 2012

14

Hệ thống đo lường tự động trong chế tạo cơ khí

175

Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí

VN, 2004

9

176

Kỹ thuật điều khiển điều chỉnh và lậ trình khai thác máy công cụ CNC

Việt Nam, 2007

5

177

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển

Việt Nam, 2007

10

178

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Việt Nam, 2010

7

179

Vi xử lý trong đo lường và điều khiển

Việt Nam, 2007

15

180

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Việt Nam, 2001

10

 

 

 

 

 

181

Thiết bị, mạch và vật liệu điện, tập 1

Trần Đức Lợi

Vn/4150-4177

28

Công nghệ sửa chữa và phục hồi cơ khí

182

Thiết bị, mạch và vật liệu điện, tập 2

Trần Đức Lợi

Vn/4178-4197

20

183

Động cơ, mạch điều khiển và máy phát điện xoay chiều

Trần Đức Lợi

Vn/4203-4207

5

184

Quy trình kỹ thuật an toàn điện

C.ty điện lực

Vn/4282-4288

7

185

Tự học quấn quạt và động cơ điện, tập 1

Đỗ Ngọc Long

Vn/4293-4300

8

186

Tự học quấn quạt và động cơ điện, tập 2

Đỗ Ngọc Long

Vn/4301-4308

8

187

Thực hành kỹ thuật tiện

Văn Phương

Vn/4459-4460

2

188

Các mạch điện chọn lọc

Nguyễn Đức Ánh

Vn/4464-4470

7

189

Mạch điện ứng dụng

Nguyễn Đức Ánh

Vn/4471-4481

11

190

Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp

Nguyễn Xuân Phú

Vn/4511-4518

8

191

Công nghệ thiết bị điện

Nguyễn Văn Tuệ

Vn/4608-4617

10

192

Động cơ bước. Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng

Nguyễn Quang Hùng

Vn/4816-4817

2

193

Kỹ thuật điện cơ

Nguyễn Văn Tuệ

Vn/4919-4920

2

194

Giáo trình phòng cháy các thiết bị điện

Phùng Vô Song

Vn/4964-4970

7

195

Sổ tay tra cứu Thyristor, tranzito trường, IC, Ứng dụng và khác biệt của IC cùng loại

Trần Nhật Tân

Vn/4976-4980

5

196

Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị

Đoàn Văn Trường

Vn/5241-5245

5

 

 

 

 

 

197

Sửa chữa, chế tạo biến áp dân dụng và công nghiệp

Đỗ Ngọc Long

Việt Nam, 2006

5

Hệ thống cơ khí điện lực

198

Kỹ thuật quấn dây

Nguyễn Hoàng Hải

Việt Nam, 2000

5

199

Hệ thống thủy lực

Lưu Văn Hy

Việt Nam, 2003

4

200

Sổ tay thủy khí động lực học ứng dụng

Hoàng Bá Chư

Việt Nam, 2003

5

201

Sổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

Việt Nam, 2005

10

202

Dung sai lắp ghép và chuỗi kích thước

Hà Văn Vui

Việt Nam, 2005

7

203

Thiết kế chế tạo các máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép

Đỗ Hữu Nhơn

Việt Nam, 2006

3

204

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ

Việt Nam, 2005

37

205

Lò hơi công nghiệp

Việt Nam, 2007

2

206

Vận hành thiết bị lò hơi và tuabin của nhà máy nhiệt điện

Việt Nam, 2008

5

207

Tài liệu chuyên đề hệ thống điều khiển trong nhà máy nhiệt điện

TTĐTNC-ĐH Điện Lực

4

208

Tài liệu chuyên đề vận hành tua-bin nước

TTĐTNC-ĐH Điện Lực

3

209

Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng lò hơi trong nhà máy nhiệt điện

TTĐTNC-ĐH Điện Lực

3

210

Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước

TTĐTNC-ĐH Điện Lực

3

211

Tua bin khí và tua bin hơi ở nhà máy điện chu trình hỗn hợp

 

1

212

Electric Power Plant Design

John A.Wickham, JR. 2003

1

213

Gas turbines procurement part 2 stabdard reference condition and ratings.

ASME 3977-2-2000(identical to ISO 3977-2:1997)/ The American society of mechanical Engineers

1

214

Textbook on safety operation and maintenance construction machine = Vận hành và bảo dưỡng máy xây dựng

Bộ Giao thông vận tải, 2000

1

215

ISO 3977-1 gas turbines - procurement part 1: general introduction and definitions

International standard, 2000

1

216

ISO 3977-2 gas turbines - procurement part 2: Standard reference conditions and ratings

International standard, 2000

1

217

ISO 3977-9 gas turbines - procurement part 9: Reliability, availability, maintainability and safety

International standard, 2000

1

218

ISO 7919-4 Mechanical vibration of non - reciprocating machines - measurements on rotating shafts and evaluation criteria part 4: Gas turbine sets

International standard, 2000

1

219

ISO 2314:1989 technical corrigendum 1 Gas turbines- Acceptance tests

International standard, 2000

1

220

ISO 2314 Gas turbines - Acceptance tests Amendment 1: Acceptance tests for combined-cycle power plants

International standard, 2000

1

221

ISO 11042-1 Gas turbines - Exhaust gas emission Part 1: measurement and evaluation

International standard, 2000

1

222

ISO 11042-2Gas turbines - Exhaust gas emission Part 2: Automated emission monitoring

International standard, 2000

1

223

ISO 11086Gas turbines - vocabulary

International standard, 2000

1

224

International standard ISO 10816-1 : Mechanical vibration - evaluation of machine vibration by measurements on non - rotating parts 1: general guidelines

International standard, 2000

1

225

International standard ISO 1940/1 : Mechanical vibration - balance quality requirements of rigid rotors parts 1: Determination of permissible residual unbalance

International standard, 2000

1

226

GAS Turbine Combustion

Arthur H. Lefebvre, 2003

1

227

Gas Turbine Engineering Handbook

Meherwan P.Boyce, 2001

1

228

Gas turbine theory

H Cohen, 1999

1

229

Tua bin Thủy lực

Việt Nam, 2004

5

230

Nguyên lý và thiết bị trong các nhà máy điện

Việt Nam, 2006

15

231

Bơm quạt máy nén

Việt Nam, 2005

5

232

Máy và thiết bị nâng

Việt Nam, 2004

3

 

 

 

 

 


 

Bạn cần hỗ trợ?