Danh mục các giáo trình do khoa biên soan

Hiện nay, Khoa Công nghệ cơ khí đã hoàn thành 26 quyển giáo trình dành cho sinh viên các trình đô Cao đẳng và Đại học

TT

Tên giáo trình

1

Cơ kỹ thuật

2

Tiếng anh chuyên ngành

3

Nguyên lý và dụng cụ cắt

4

Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt

5

Công nghệ Chế tạo máy

6

Đồ án Công nghệ chế tạo máy

7

Dung sai – kỹ thuật đo

8

Auto CAD

9

Nhiệt kỹ thuật

10

An toàn cơ khí và môi trường

11

Công nghệ và thiết bị gia công áp lực

12

Ngôn ngữ lập trình C

13

Rô bốt công nghiệp

14

Hệ thống sản xuất tự động

15

Cơ sở công nghệ chế tạo cơ khí

16

Truyền động thủy lực và khí nén

17

Các loại tua bin

18

Các thiết bị thủy công

19

Công nghệ thủy lực và khí nén

20

Kỹ thuật điều khiển trong cơ khí

21

Máy công cụ

22

Công nghệ CNC

23

Kỹ thuật điện – điện tử

24

Các loại động cơ và máy phát

25

Vật liệu học

26

Công nghệ nhiệt luyện và kiểm tra kim loại

 

Bạn cần hỗ trợ?