DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO: Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Công nghệ

STT

Tên báo cáo

Tác giả

Đơn vị công tác

1

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MÁY GIA CÔNG LASER CO2 CÔNG SUẤT 40 W
 

Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ, Nguyễn Việt Tiến
 

ĐH Điện lực

2

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG BÀI TOÁN TỐI ƯU TRỊ RIÊNG CỦA KẾT CẤU SỬ DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN

Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
 

ĐH Bách khoa HN

3

A METHOD FOR EVALUATING THE INTEGRATION OF HIGHWAY PROJECTS

Le Thanh Toan,

Denis Francois
 

ĐH Điện lực

4

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG NGANG HỆ TUABIN MÁY PHÁT ĐIỆN 300 MW
 

Ngô Văn Thanh, Lê Thượng Hiền
 

ĐH Điện lực

5

ROLE OF IRON- ALUMINUM OXIDES IN CORROSION OF THE CROSS-SECTION
OF COPPER-CLAD STEEL BARS FOR GROUNDING GRIDS IN THE RED CLAY SOIL

Mu Miaomiao, Shao Yupei, Zhang Bing, Yao Yao, Nie Kaibin, Liao Qiangqiang

ĐH Quế Lâm, Trung Quốc

6

WEAR CHARACTERISTIC OF CARBON STEEL WIRE RODS UNDER GREASE LUBRICATION

Le Thuong Hien, Kim Seock Sam
 

ĐH Điện lực

7

TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG ĐIỀU KHIỂN DAO ĐỘNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
CHỊU TẢI ĐỘNG ĐẤT

Bùi Hải Lê, Bùi Văn Bình, Trần Quý Cao
 

ĐH Bách khoa HN, ĐH Điện lực

8

VIBRATION ANALYSES OF SKEW FIBRE-REINFORCED COMPOSITE LAMINATED PLATES
WITH EXTERNAL CUTOUT

Bui Van Binh, Le Thai Binh, Pham Hai Trinh, Nguyen Viet Tien

ĐH Điện lực

9

TRANSIENT RESPONSE OF FIBRE-REINFORCED COMPOSITE LAMINATED SKEW PLATES

Bui Van Binh

ĐH Điện lực

10

XÁC ĐỊNH MIỀN GIÁ TRỊ HỢP LÝ CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ BÁM DÍNH LỚP PHỦ
HVOF TRÊN NỀN TRỤC THÉP C45 BẰNG VẬT LIỆU BỘT HỢP KIM 67NI18CR5SI4B

Đinh Văn Chiến, Phạm Văn Liệu
 

ĐH Điện lực

11

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CỐP PHA BAY TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG
Ở VIỆT NAM

Nguyễn Tiến Chương, Tạ Văn Phấn
 

ĐH Thủy lợi

12

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG NHỰA ĐẾN TÍNH ỔN ĐỊNH NƯỚC VÀ NHIỆT ĐỘ CAO
CỦA SMA

Đặng Văn Thanh, Lê Thái Bình
 

ĐH Điện lực

13

KHẢO SÁT CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT NỀN ĐIỂN HÌNH KHU VỰC CHÂU THỔ SÔNG HỒNG
PHỤC VỤ THIẾT KẾ GIA CỐ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
 

Lê Thái Bình, Lê Thanh Toàn
 

ĐH Điện lực

14

NHẬN DẠNG SỚM TRẠNG THÁI HƯ HỎNG TRONG HỘP SỐ BÁNH RĂNG BẰNG NHIỀU
PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP

Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Phong Điền
 

ĐH Điện lực, ĐH Bách khoa HN

15

MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NHANH CÁC HƯ HỎNG TRONG Ô ĐỠ CON LĂN
A RAPID METHOD TO DETECT THE FAULTS OF ROLLER BEARINGS
 

Nguyễn Trọng Du
 

ĐH Điện lực,

16

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRO THẢI TỪ CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
ĐỂ GIA CỐ LỚP ĐẤT ĐÁY ÁO ĐƯỜNG

Trần Thị Kim Đăng, Lê Thái Bình
 

ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Điện lực

17

SỰ LÀM VIỆC CỦA BẢN SÀN BÊ TÔNG NHẸ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG PHÂN BỐ ĐỀU

Nguyễn Duy Hiếu, Lê Thái Bình
 

ĐH Kiến trúc, ĐH Điện lực

18

XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH CỘT VIỄN THÔNG

Nguyễn Hải Quang, Vũ Quốc Anh

ĐH Kiến trúc, ĐH Điện lực

19

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH PHẦN TỬ HỮU HẠN KẾT CẤU COMPOSITE
LỚP CỐT SỢI THỦY TINH/NỀN POLYESTER CÓ HÌNH DẠNG PHỨC TẠP

Bùi Văn Bình
 

ĐH Điện lực

20

PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA DẦM HỘP THÀNH MỎNG LÀM BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE LỚP

Bùi Văn Bình, Lê Thái Bình, Phạm Hải Trình

ĐH Điện lực

Bạn cần hỗ trợ?