Danh mục các đề tài, dự án trong thời gian 5 năm gần nhất do Khoa thực hiện

Danh mục trong 5 năm gần nhất: đề tài, dự án các cấp
 

Số TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày

nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot dò đường ống

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

2

Thiết kế chương trình Matlab tính toán số kết cấu dầm hộp và dầm thành mỏng.

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

3

Tính toán kết cấu khung có kể đến sự chảy dẻo của tiết diện

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

4

Khảo sát khả năng tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp phục vụ gia cố nền móng công trình

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

5

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in nhựa 3D

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

6

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đếm thuốc viên tự động

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

7

Xây dựng phần mềm thiết kế bánh răng côn thẳng

Trường đại học Điện lực

2017

Đang thực hiện

8

Nghiên cứu công nghệ luyện  và đúc phôi thép các bon mác từ C30 đến C60 sử dụng sắt xốp trong lò điện

Cấp nhà nước

2014-2017

Đạt

(bảo vệ cơ sở)

9

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ tận dụng nhiệt

Trường đại học Điện lực

2016

Xuất sắc

 

10

Xây dựng chương trình tính toán, thiết kế chi tiết cơ khí chế tạo kết hợp phần mềm INVENTOR

Trường đại học Điện lực

2016

Khá

11

Nghiên cứu, xây dựng quy trình, thiết bị trồng rau an toàn

Trường Đại học Điện Lực

2016

Khá

12

Mô hình hoá và tính toán số kết cấu tấm có hình dạng phức tạp làm bằng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh nền polyester thường dùng trong chế tạo tàu thuyền tại Việt Nam.           

Trường đại học Điện lực

2016

Tốt

13

Nghiên cứu phương pháp phát hiện sớm hư hỏng bánh răng cỡ lớn ngay trong quá trình vận hành tại các nhà máy điện

Trường Đại học Điện Lực

 

2016

Tốt

14

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gia công Laser CO2 công suất 40W

 

Trường Đại học Điện Lực

 

2016

Khá

15

Nghiêu cứu quy trình kiểm tra và bảo dưỡng các công trình cột tháp viễn thông

Trường Đại học Điện Lực

 

2016

Khá

16

Phân tích động lực học kết cấu tấm composite gấp nếp và vỏ composite tròn xoay có và không xét đến tương tác chất lỏng – kết cấu

Cấp nhà nước

2016

Tốt

17

Xây dựng các chương trình MATLAB nhằm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu mô hình hóa và tính toán kết cấu      

Trường đại học Điện lực

2015

Tốt

18

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy bắn bóng bàn tự động

Trường đại học Điện lực

2015

Tốt

19

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lọc dầu cho máy biến áp ( công suất 600 lít/giờ)

Bộ Công Thương

2015

Tốt

20

Điều khiển dao động kết cấu sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử

Cấp nhà nước

2015

Tốt

21

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tiện CNC phục vụ đào tạo

Trường đại học Điện lực

2014

Tốt

 

22

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thí nghiệm PLC- Khí nén

Trường đại học Điện lực

2014

Tốt

23

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy kiểm tra cơ tính của vật liêu

Trường đại học Điện lực

2013

Tốt

24

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC

Trường đại học Điện lực

2013

Tốt

 


 

Bạn cần hỗ trợ?