Cơ điện tử là gì?

(Một góc nhìn)

Cơ điện tử, thuật ngữ được ra đời vào những năm 1970 ở nhật, đã và đang phát triển trong vòng 25 năm nay và nó đã tạo ra những sản phẩm thông minh. Vậy Cơ điện tử là gì? Nó là giai đoạn tự nhiên trong quá trình phát triển của thiết kế kỹ thuật hiện đại. Đối với một số kỹ sư, cơ điện tử không phải là khái niệm mới nhưng đối với một số khác nó là phương pháp triết học để thiết kế cho phù hợp với những hoạt động của họ. Điều chắc chắn rằng, cơ điện tử là một quá trình phát triển chứ không phải là một cuộc cách mạng. Một cách rõ ràng khái niệm hoàn chỉnh về cơ điện tử không tồn tại,nhưng trong thực tế thì không cần thiết. Ta nên hiểu Cơ điện tử là sự thống nhất hợp thành của 3 hệ thống : hệ thống cơ khí, hệ thống điện tử và hệ thống máy tính. Có thể hiểu theo một nghĩa rộng cơ điện tử được chia thành nhiều thành phần dựa trên cách mô tả các thành phần hợp thành của cơ điện tử bao gồm:

  • Mô hình những hệ thống vật lý
  • Những bộ cảm biến và bộ kích thích.
  • Hệ thống và tín hiệu
  • Hệ thống logic và máy tính
  • Phần mềm và thu thập dữ liệu

Các kỹ sư và các nhà khoa học làm thực tế cũng như nghiên cứu đều có thể tập trung vào cơ điện tử. Ranh giới giữa khoa học và kỹ thuật được phân định ít rõ ràng hơn, có rất nhiều sinh viên hơn sẽ tìm đến những nền giáo dục rất mạnh về thiết kế tổ hợp..

Trong tương lai, sự phát triển của hệ thống cơ điện tử sẽ được cung cấp bởi sự phát triển thành phần của khu vực. Sự tiến bộ trong sự phát triển cung cấp những nguyên tắc truyền thống của hệ thống cơ điện tử được cung cấp “những công nghệ có khả năng”. Ví dụ: Sự phát minh ra bộ vi xử lý đã có ảnh hưởng rất sâu rộng đến sự thiết kế lại của hệ thống cơ khí và thiết kế những hệ thống cơ điện tử. Chúng ta nên tiếp tục mong chờ sự tiến bộ của những bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển mà có thể mang lại lợi nhuận, sự phát triển của bộ cảm biến và bộ kích thích tạo nên những tiến bộ trong ứng dụng của MEMS, các hệ phương pháp điều khiển thích ứng và những phương pháp lập trình thời gian thực, công nghệ không dây và công nghệ mạng, hoàn thiện công nghệ CAE để tạo sự phát triển cho mô hình hệ thống, tạo khuôn mẫu ảo, và kiểm tra. Sự phát triển nhanh chóng liên tục của những lĩnh vực này sẽ chỉ tăng thêm mức độ phát triển của những sản phẩm thông minh. Mạng Intenet là một công nghệ mà khi tận dụng trong sự kết hợp với công nghệ không dây, nó cũng có thể dẫn đầu về những sản phẩm cơ điện tử mới. Trong khi sự phát triển của hệ thống tự động cung cấp những ví dụ sinh động của sự phát triển cơ điện tử, có một vài ví dụ về hệ thống thông minh trong thực tế của cuộc sống, bao gồm các ứng dụng thông minh tại nhà như là máy rửa bát, máy hút bụi, lò vi sóng và các thiết bị làm cho mạng không dây. Trong lĩnh vực “máy móc thân thiện với người dùng”. Chúng ta cũng mong đợi vào sự phát triển trong ngành phẫu thuật có sự giúp đỡ của rôbốt và các bộ cảm ứng , mô cấy bộ điều khiển và bộ kích thích. Một số lĩnh vực khác cũng sẽ được lợi từ sự tiến bộ của cơ điện tử bao gồm : khoa học nghiên cứu việc sử dụng robot, sự sản xuất, công nghệ không gian, và ngành vận tải. Tương lai của ngành cơ điện tử là một thế giới mở rộng lớn.  

Bạn cần hỗ trợ?