Chương trình Khung hệ Cao đẳng (23/08/2009)

Chương trình Khung hệ Cao đẳng (23/08/2009

1- Công nghệ Cơ khí: Mechanical Design

2- Công nghệ Cơ điện tử: Mechatronic

1- Ngành Công nghệ Cơ khí

 

TT

Học phần

ĐVHT

 
 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin1

4

 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin2

4

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

4

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

5

Ngoại ngữ 1

5

 

6

Ngoại ngữ 2

5

 

7

Toán cao cấp A1

5

 

8

Toán cao cấp A2

5

 

9

Vật lý đại cương

5

 

10

Hoá học đại cương

3

 

11

Nhập môn tin học

5

 

12

Hình họa - vẽ kỹ thuật

4

 

13

Vẽ kỹ thuật 2

2

 

15

Cơ lý thuyết

3

 

16

Sức bền vật liệu

3

 

14

Nguyên lý máy và chi tiết máy

4

 

17

Kỹ thuật điện - điện tử

4

 

18

Dung sai - Kỹ thuật đo

3

 

19

Vật liệu học

3

 

20

Kỹ thuật an toàn cơ khí và môi trường

2

 

21

AutoCAD

3

 

22

Kỹ thuật ĐKTĐ trong cơ khí

3

 

23

CN chế tạo máy                                                   

4

 

24

Trang bị điện trong máy công nghiệp

3

 

25

Truyền động thủy lực và khí nén trong CN

3

 

26

Đồ gá và dụng cụ cắt

4

 

27

Máy công cụ

3

 

28

Công nghệ hàn và xử lý bề mặt

3

 

29

CNghệ & TBị Gia công áp lực                                

2

 

30

Công nghệ nhiệt luyện và kiểm tra kim loại

3

 

31

Công nghệ CNC

3

 

32

ĐA MH công nghệ chế tạo máy

2

 

33

Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điện

4

 

34

Quản trị doanh nghiệp

3

 

35

Tiếng anh chuyên ngành cơ khí

3

 

36

Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

4

 

37

Học phần tự chọn 1

2

 

38

Học phần tự chọn 2

2

 

39

Học phần tự chọn 3

2

 

40

Giáo dục thể chất

1

 

41

Giáo dục quốc phòng

3

 

42

TT hàn, phun phủ

3

 

43

TT nguội cơ bản

2

 

44

TT máy công cụ

3

 

45

TT CNC

3

 

46

TT điện cơ bản

2

 

47

TT sửa chữa thiết bị điện

2

 

48

TT cơ nhiệt

2

 

49

TT tốt nghiệp

7

 

50

Thi tốt nghiệp

7

 

 

Tổng số đvht theo các kỳ

167

 

 

Các môn tự chọn theo ngành

 

 

1

Các loại tua bin

3

 

2

Bơm, quạt, máy nén

3

 

3

Các thiết bị thuỷ công

2

 

4

Cấu tạo các loại động cơ, máy phát điên

2

 

5

Kết cấu máy biến thế và thiết bị trạm

2

 

6

Cơ khí đường dây

2

 

 

2- Ngành Công nghệ Cơ điện tử

 

TT

Học phần

ĐVHT

 
 

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin1

4

 

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin2

4

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

4

 

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

 

5

Ngoại ngữ 1

5

 

6

Ngoại ngữ 2

5

 

7

Toán cao cấp A1

5

 

8

Toán cao cấp A2

5

 

9

Vật lý đại cương

5

 

10

Hoá học đại cương

3

 

11

Nhập môn tin học

5

 

12

Hình họa - vẽ kỹ thuật

4

 

13

Vẽ kỹ thuật 2

2

 

14

Cơ lý thuyết

3

 

15

Sức bền vật liệu

3

 

16

Nguyên lý máy và chi tiết máy

4

 

17

Kỹ thuật điện đại cương

4

 

18

Kỹ thuật điện tử

4

 

19

Nhiệt kỹ thuật

3

 

20

Dung sai - Kỹ thuật đo

3

 

21

Vật liệu học

3

 

22

Kỹ thuật an toàn cơ khí và môi trường

2

 

23

AutoCAD

3

 

24

Kỹ thuật ĐKTĐ trong cơ khí

3

 

25

Cơ sở công nghệ chế tạo cơ khí

3

 

26

Trang bị điện trong máy công nghiệp

3

 

27

Truyền động thủy lực và khí nén trong CN

3

 

28

Ngôn ngữ lập trình C

3

 

29

Điện tử công suất

4

 

30

Kỹ thuật vi xử lý

3

 

31

Kỹ thuật đo lường

3

 

32

Điều khiển logic và lập trình PLC

3

 

33

Công nghệ CNC

3

 

34

Đồ án các hệ thống cơ điện tử

2

 

35

Điều khiển số

3

 

36

Quản trị doanh nghiệp

3

 

37

Tiếng anh chuyên ngành cơ khí

3

 

38

Rô bốt công nghiệp

3

 

39

Học phần tự chọn

2

 

40

Giáo dục thể chất

3

 

41

Giáo dục quốc phòng

3

 

42

TT điện tử cơ bản

2

 

43

TT nguội cơ bản

2

 

44

TT PLC

2

 

45

TT CNC

3

 

46

TT điện cơ bản

2

 

47

TT sửa chữa thiết bị điện

2

 

48

TT vi xử lý

2

 

49

TT máy công cụ

3

 

50

TT tốt nghiệp

7

 

51

Thi tốt nghiệp

7

 

 

Tổng số đvht theo các kỳ

171

 

 

Các môn tự chọn theo ngành

 

 

1

Kỹ thuật điện tử 2

2

 

3

Hệ thống sản xuất tự động

2

 

2

Kỹ thuật số

2

 

Bạn cần hỗ trợ?