BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA D8

Năm tốt nghiệp: 2018

          Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

          Chuyên ngành đào tạo: Coonng nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  1. Trình bày quy trình, phương pháp điều tra

- Sau khi tổng hợp danh sách các SVTN, Khoa tiến hành phân công các GV Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên liên lạc (qua email, điện thoại, facebook và gặp trực tiếp) để lấy thông tin về Phiếu điều tra tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.

- Tiến hành mã hóa hồ sơ (Phiếu khảo sát) để lưu trữ.

- Tổng hợp và phân loại các công việc của SV.

  1. Phân tích kết quả điều tra
  1. Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đến thời điểm khảo sát đợt 1 (tháng 10/2018) chiếm trên 90%, đến thời điểm tháng 10 năm 2019 là 100%; tập trung chủ yếu trong khu vực tư nhân và liên doanh với nước ngoài. Mức độ liên quan đến ngành nghề đào tạo khá cao (phần lớn các em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử).

Một số sinh viên không liên lạc được do đã thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư đến gia đình chưa rõ ràng (14/82 SV). Thông tin về tình hình việc làm của các em này được khoa Cơ khí và Động lực thu nhận từ các cựu cán bộ lớp, hoặc từ facebook cá nhân,…

  1. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ các khu vực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp:

- Khu vực nhà nước: 0 %

- Khu vực tư nhân: 75.6 %

- Liên doanh với nước ngoài: 24.4 %

- Tự tạo việc làm: 1.2% (hoặc làm việc cùng gia đình trong các xưởng sản xuất, làng nghề).

- Chưa có việc làm: 0%

  1.  Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ cơ khí và Cơ điện tử của Khoa Cơ khí và Động lực phần lớn là có việc làm ngay khi tốt nghiệp (chiếm khoảng hơn 80%), có việc làm sau khoảng 3 tháng khi nhận bằng tốt nghiệp (95%), có sinh viên ra trường tự tạo việc làm như mở công ty sản xuất, thương mại hay làm cùng gia đình trong các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm là 100%. Phần lớn các em có việc làm muộn (6 tháng sau khi tốt nghiệp) là do các em học thêm ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động hoặc do các em học thêm các chứng chỉ để xin việc tại các công ty có đòi hỏi thêm các chứng chỉ ngoài chương trình đào tạo (như chứng chỉ Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc,…).

IV. Kiến nghị về điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc

  • Các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm về:

+ Bổ sung các chương trình đào tạo liên quan đến thực hành, thực tập cho sinh viên.

+ Nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành.

  • Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo trong các năm học tiếp theo:

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Cơ điện tử, Cơ khí Ô tô phù hợp với nhu cầu của xã hội; mở rộng thêm chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cơ khí, tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành.

Bạn cần hỗ trợ?