BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

 

          Năm tốt nghiệp: 2020

          Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

          Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo thiết bị điện và Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  1. Trình bày quy trình, phương pháp điều tra

- Sau khi tổng hợp danh sách các SVTN, khoa CK&ĐL tiến hành phân công các GV Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của các sinh viên thực hiện việc liên lạc (qua email, điện thoại, facebook và gặp trực tiếp) để lấy thông tin về Phiếu điều tra tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.

- Tiến hành mã hóa hồ sơ (Phiếu khảo sát) để lưu trữ.

- Tổng hợp và phân loại các công việc của sinh viên.

  1. Phân tích kết quả điều tra
  1. Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đến thời điểm khảo sát (tháng 10 năm 2021) trong tổng số sinh viên phản hồi đạt 99%; tập trung chủ yếu trong khu vực tư nhân (59.6 %) và liên doanh với nước ngoài (21.2 %). Mức độ liên quan đến ngành nghề đào tạo và đúng chuyên ngành đào tạo khá cao (phần lớn các em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử).

Tỷ lệ sinh viên không liên lạc được chiếm 1% tổng số sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên không liên lạc được này là do đã thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư đến gia đình chưa rõ ràng, khó khăn khi xã hội thực chống hiện giãn cách để phòng Covid-19.

  1. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ các khu vực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp:

- Khu vực nhà nước: 5 %

- Khu vực tư nhân: 59.6 %

- Liên doanh với nước ngoài: 21.2 % (hoặc làm việc tại nước ngoài).

- Tự tạo việc làm: 14.1% (hoặc làm việc cùng gia đình trong các xưởng sản xuất, làng nghề).

- Chưa có việc làm: 1% (tại thời điểm khảo sát, bạn sinh viên này mới nghỉ làm do thực chống hiện giãn cách để phòng Covid-19).

  1.  Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ cơ khí và Cơ điện tử của khoa Cơ khí và Động lực phần lớn là có việc làm ngay khi tốt nghiệp (chiếm khoảng hơn 68%), có việc làm sau khoảng 3 đến 6 tháng khi nhận bằng tốt nghiệp (94%), có sinh viên ra trường tự tạo việc làm như mở công ty sản xuất, thương mại hay làm cùng gia đình trong các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 1 năm là 100%. Phần lớn các em có việc làm muộn (6 tháng sau khi tốt nghiệp) là do các em học thêm ngoại ngữ để đi xuất khẩu lao động hoặc do các em học thêm các chứng chỉ để xin việc tại các công ty có đòi hỏi thêm các chứng chỉ ngoài chương trình đào tạo (như chứng chỉ Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc,…).

Bạn cần hỗ trợ?