Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại khoa năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

          Năm tốt nghiệp: 2017

          Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

I. Trình bày quy trình, phương pháp điều tra

- Sau khi tổng hợp danh sách các SVTN, Khoa tiến hành phân công các GV Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên liên lạc (qua email, điện thoại, facebook và gặp trực tiếp) để lấy Phiếu điều tra tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp.

- Tiến hành mã hóa hồ sơ (Phiếu khảo sát) để lưu trữ.

- Tổng hợp và phân loại các công việc của SV.

II. Phân tích kết quả điều tra

IIA. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ cơ khí

1. Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 91.3%, tập trung chủ yếu trong khu vực tư nhân và liên doanh với nước ngoài. Mức độ liên quan đến ngành nghề đào tạo khá cao (phần lớn các em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử).

Một số sinh viên không liên lạc được do đã thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư đến gia đình chưa rõ ràng (7/30 SV).

2. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ các khu vực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp:

- Khu vực nhà nước: 0 %

- Khu vực tư nhân: 56.5%

- Liên doanh với nước ngoài: 26.1 %

- Tự tạo việc làm: 0%(hoặc làm việc cùng gia đình trong các xưởng sản xuất, làng nghề).

- Học nâng cao: 8 %

- Chưa có việc làm: 8 %

IIB. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Cơ Điện tử

1. Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 100%, tập trung chủ yếu trong khu vực tư nhân và liên doanh với nước ngoài. Mức độ liên quan đến ngành nghề đào tạo khá cao (phần lớn các em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử).

Một số sinh viên không liên lạc được do đã thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư đến gia đình chưa rõ ràng (9/45 SV).

2. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ các khu vực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp:

- Khu vực nhà nước: 0 %

- Khu vực tư nhân: 71.4%

- Liên doanh với nước ngoài: 28.6%

- Tự tạo việc làm: 0%(hoặc làm việc cùng gia đình trong các xưởng sản xuất, làng nghề).

- Học nâng cao: 22 %

- Chưa có việc làm: 0 %

IIC. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Cơ Điện tử

1. Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 94%, tập trung chủ yếu trong khu vực tư nhân và liên doanh với nước ngoài. Mức độ liên quan đến ngành nghề đào tạo khá cao (phần lớn các em làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử).

Một số sinh viên không liên lạc được do đã thay đổi số điện thoại, email, địa chỉ gửi thư đến gia đình chưa rõ ràng (1/19 SV).

2. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp

Tỷ lệ các khu vực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp:

- Khu vực nhà nước: 11 %

- Khu vực tư nhân: 68%

- Liên doanh với nước ngoài: 5%

- Tự tạo việc làm: 5%(hoặc làm việc cùng gia đình trong các xưởng sản xuất, làng nghề).

- Hoc nang cao: 5 %

- Chưa có việc làm: 5 %

III. Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

1. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ cơ khí

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ cơ khí và Cơ điện tử của Khoa CNCK phần lớn là có việc làm ngay khi tốt nghiệp (chiếm khoảng 80%), có việc làm sau khoảng 3 tháng khi nhận bằng tốt nghiệp (10%). Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 91%.

2. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Cơ Điện tử

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ cơ khí và Cơ điện tử của Khoa CNCK phần lớn là có việc làm ngay khi tốt nghiệp (chiếm khoảng 90%), có việc làm sau khoảng 3 tháng khi nhận bằng tốt nghiệp (10%). Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 100%.

3. Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng Công trình

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ cơ khí và Cơ điện tử của Khoa CNCK phần lớn là có việc làm ngay khi tốt nghiệp (chiếm khoảng 90%), có việc làm sau khoảng 3 tháng khi nhận bằng tốt nghiệp (10%). Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm trên 94%.

IV. Kiến nghị về điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc

-         Các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm về:

+ Bổ sung các chương trình đào tạo liên quan đến thực hành, thực tập cho sinh viên.

+ Nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành.

-         Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo trong các năm học tiếp theo:  Tăng chỉ tiêu tuyển sinh: ngành CNCK, Công nghệ Cơ Điện tử Xây dựng Công trình, mở rộng thêm chuyên ngành Cơ khí ô tô.

Bạn cần hỗ trợ?