Làm việc tại Công ty cổ phẩn Eurocar

Thầy và trò Khoa Cơ khí & Động lực, Đại học Điện lực có buổi trải nghiệm thú vị tại Công ty cổ phẩn Eurocar.

Bạn cần hỗ trợ?