Giới thiệu về Arduino Mega 2560 sử dụng trong chế tạo máy in 3D

Sơ đồ chân của bo mạch Arduino Mega 2560R3:

Arduino Mega 2560 R3 sử dụng vi điều khiển Atmega 2560 cho số ngoại vi, các chuẩn giao tiếp và số chân nhiều nhất, bộ nhớ rất lớn (256kb) có thể mở rộng thêm số chân. Board có cấu trúc tương thích với các board mạch như Uno.Và sử dụng điện áp 5VDC.

Bên dưới là sơ đồ chân của board mạch Arduino Mega 2560 R3.

Hình 1. Sơ đồ chân của bo mạch Ardunio Mega 2560

Hình 2. Bo mạch điều khiển ardunio R3

Thông số kỹ thuật:

-  Vi điều khiển : ATmega 2560.

-  Điện áp hoạt động : 5V.

-  Nguồn ngoài ( giắc tròn DC) 7-9V. Không nên cấp nguồn 12v vì sẽ gây hỏng IC ổn áp.

- Số chân Digital: 54 ( 15 chân PWM).

- Số chân Analog: 16.

- Giao tiếp UART: 4 bộ UART.

- Giao tiếp SPI: 1 bộ ( chân 50 đến chân 53) dùng với thư viện SPI của Ardunio.

- Giao tiếp I2C: 1 bộ.

- Ngắt ngoài : 6 chân.

- Bộ nhớ Flash : 256 Kb, 8Kb sử dụng cho Bootloader.

- SRAM: 8 Kb.

- Xung clock: 16MHz.

 

* Vi điều khiển trung tâm ATmega 2560

- Sơ đồ chân của ATmega 2560

Hình 3. Sơ đồ chân của ATmega 2560

Board arduino mega 2560 sử dụng chip ATmega2560 của ATmel, bộ nhớ chương trình lên đến 256KB trong đó có 8KB được sử dụng bởi bootloader. Với bộ nhớ chương trình lớn, bạn có thể viết nhiều chương trình phức tạp, điều khiển được nhiều thiết bị hơn. Dung lượng RAM là 8KB. 4KB EEPROM.

+ 4 cổng serial: 

Cổng serial

Chân RX

ChânTX

Serial 0

0

1

Serial 1

19

18

Serial 2

17

16

Serial 3

15

14

 

Lưu ý: cổng serial 0 trên 2 chân 0 và 1 được sử dụng để upload chương trình từ Arduino IDE vào board Arduino Mega.

+ 6 ngắt ngoài 

Số thứ tự ngắt

0

1

2

3

4

5

Chân trên arduino mega

2

3

21

20

19

18

 

+ 15 chân PWM 

Các chân 2-13 và chân 44, 45, 46.

+ 16 chân analog

* RAMPS 1.4

Hình 4. RAMPS1.4

Các tính năng chính:

- Dùng để điều khiển các thiết bị và các dạng robot 3 trục tịnh tiến

- Có thể mở rộng cho các phụ kiên điện tử khác

- 3 mạch công suất cho các đầu sấy và quạt, các mạch xử lý tín hiệu nhiệt điện trở

- Điều khiển bàn nhiệt (có bảo vệ bằng cầu chì tự phục hồi 11A)

- Có 5 khay cắm mô đun điều khiển động cơ bước A4988

- Có thể tích hợp thẻ nhớ

- Hiển thị trạng thái hoạt động bằng Led

- Hỗ trợ tới 2 động cơ trục Z trên các máy mà cơ cấu tác động chuyển động theo 3 trục

RAMP 1.4 (Reprap Arduino Mega Pololu Shield) là board mở rộng cắm trên Arduino Mega 2560 và dùng để điều khiển.

RAMPS 1.4 có 5 khay dùng để lắp mô đun điều khiển động cơ bước A4988, các mạch công suất điều khiển các các bộ phận chức năng của thiết bị. Do được thiết kế theo các mô đun, các thiết bị sử dụng RAMPS 1.4 luôn dễ dàng bảo trì, thay thế, sửa chữa và nâng cấp với chi phí thấp.

 

Bạn cần hỗ trợ?