Danh mục các đề tài do Khoa thực hiện

Danh mục các đề tài do Khoa thực hiện (23/08/2009)
 

I. Các đề tài cấp Bộ

1) "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tủ phân phối hạ áp có hệ thống bù tự động", Bộ Công Thương năm 2007.

2) " Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ chi tiết máy bằng công nghệ phun phủ Plasma", Bộ Công Thương và Bộ KHCN năm 2007.

3) " Nghiên cứu Công nghệ Hàn ống không quay", Bộ Công thương năm 2008

4) " Công nghệ thấm Nitơ -Plasma", Bộ Công Thương 2007-2008

II. Đề tài cấp trường

1) "Tạo mẫu nhanh trên máy CNC", năm 2008

2) " Thiết kế máy điều tốc cơ điện tử cho nhà máy thủy điện", năm 2008

3) " Nghiên cứu vật liệu áp điện dùng trong Sensor", năm 2008

4) " Xây dựng thư viện tra cứu vật liệu trực tuyến", năm 2009

5) " xây dựng thư viện các bài tập Auto CAD", năm 2009

6) " Bộ sổ tay điện tử gia công cơ khí", năm 2009

III) Các đề tài tự thực hiện

1) "Xây dựng hệ thống thí nghiệm kết nối PLC- điện- thủy khí", năm 2009-2010

2) " Thiết kế, chế tạo bộ kích điện từ ắc quy", năm 2009

IV) Chương trình nghiên cứu cơ bản quốc gia năm 2009-2010

     " Xác định trường ứng suất trong lớp phủ Ceramic"

V) Chương trình hợp tác với Tổng cục Đo lường - Chất lượng

    " Xây dựng bộ tiêu chuẩn ngành cơ khí động lực"

Bạn cần hỗ trợ?