Trường huyện

Học trò trường Huyện ngày năm ấy

Anh lứa bằng em lớp tuổi thơ

Mỗi buổi học về không có nón

Đội đầu chung một lá sen tơ

Lá sen thơm ngát nhụy hồn ai

Ấp ủ hồn ta chút nhụy hờ

Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc

Theo về tận cửa mới tan mơ

Em ơi phố huyện tiêu điều lắm

Trường huyện giờ đây đã khác rồi

Cho đến bây giờ em mới hiểu

Tình ta như chuyện bướm xưa thôi!

(ST)

Bạn cần hỗ trợ?