Thông báo về đăng ký nhà ở Sinh viên

Theo thông tin từ công văn số 2944/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ GD&ĐT, hiện nay có có 2 dự án về nhà ở cho sinh viên như file đính kèm. Các em lớp trưởng tập hợp danh sách đăng ký của lớp mình và gửi thông tin đến Cố vân học tập/GV chủ nhiệm trước ngày 14.8.2018.

Bạn cần hỗ trợ?