MÔ TẢ VẮN TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC-Khoa Cơ khí và Động lực

 

TT

Ngành/Chuyên ngành

Kiến thức

Kỹ năng

Cơ hội việc làm

I

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (mã số 7520101)

Trang bị các kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, hệ thống cơ khí, thiết bị Điện, ôtô và máy công nghiệp.

Gồm các chuyên ngành sau:

 

I.1

Chuyên ngành Cơ khí ÔTÔ

Chuyên ngành Cơ khí ÔTÔ là một chuyên ngành của ngành CN KTCK trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế, chế tạo ÔTÔ, ÔTÔ Điện xe máy, máy động lực
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ÔTÔ, ÔTÔ Điện, Xe máy, máy động lực
 • Quy hoạch và phát triển cơ sở sản xuất ÔTÔ, ÔTÔ Điện , xe máy, máy động lực

 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành ÔTÔ, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các loại ÔTÔ, ÔTÔ Điện xe máy, máy động lực
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa ÔTÔ, ÔTÔ Điện xe máy, máy động lực.
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai ÔTÔ, ÔTÔ Điện xe máy, máy động lực

Kỹ sư  Cơ khí ÔTÔ tại:

 • Các tập đoàn, công ty ÔTÔ như: Trường Hải, Toyota, Honda, Ford, Vinfast, Huyndai, BMW.v.v.
 •  Tổng công ty Vận tải, Hàng không, Đường sắt, Đường thủy .v.v.
 • Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khoáng sản, hóa chất Việt Nam
 • Tự thành lập các cơ sở kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng Ôtô
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

I.2

Chuyên ngành

Cơ khí chế tạo máy

Chuyên ngành CKCTM là một chuyên ngành của ngành CN KTCK trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế, chế tạo hệ thống cơ khí
 • Quy hoạch và phát triển cơ sở sản xuất cơ khí
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cơ khí

 

Sau khi tốt nghiệp CN CKCTM, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các hệ thống cơ khí
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cơ khí
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai hệ thống cơ khí và các khu vực phát triển ngành cơ khí.

 

 

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy tại:

 • Các tập đoàn, công ty cơ khí, cơ điện, thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cơ khí.
 • Các công ty sản xuất thiết bị cơ khí, điện, điện tử như Hanwa, Doosan, Samsung, Huyndai, Siemens, Honda, Toyota.
 • Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khóang sản, hóa chất Việt Nam
 • Các nhà máy sữa, giấy, xi măng, đường, các cơ sở sản xuất phụ trợ.
 • Nhà máy điện
 • Tự thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

I.3

Chuyên ngành Công nghệ chế tạo thiết bị Điện

Chuyên ngành CNCTTBĐ là một chuyên ngành của ngành CN KTCK trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế, chế tạo các thiết bị điện, hệ thống kỹ thuật
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Điện
 • Quy hoạch và phát triển cơ sở sản xuất cơ điện

 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành CNCTTBĐ, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các thiết bị Điện, các hệ thống kỹ thuật công trình
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa Thiết bị Điện
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai thiết bị Điện và hệ thống kỹ thuật công trình

 

Kỹ sư  Công nghệ chế tạo thiết bị Điện tại:

 • Các tập đoàn, công ty thiết bị Điện, thi công, tư vấn thiết kế, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị Điện: ABB,  LG, Cơ khí điện lực, Siemens, Điện quang, LIOA .v.v
 • Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khoáng sản, hóa chất Việt Nam
 • Các nhà máy sữa, giấy, xi măng, đường, các cơ sở sản xuất phụ trợ.
 • Nhà máy điện
 • Tự thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị Điện
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

 

II

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (mã số 7520102)

Trang  bị các kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, hệ thống Cơ điện tử

 

 

 

Ngành Cơ điện tử trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về:

 • Thiết kế, chế tạo hệ thống Cơ điện tử
 • Quy hoạch và phát triển cơ sở sản xuất Cơ điện tử
 • Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Cơ điện tử

 

Sau khi tốt nghiệp ngành Cơ điện tử, sinh viên có thể làm được các công việc:

 • Cài đặt, lắp đặt và vận hành các hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt, PLC.v.v
 • Kiểm tra thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt .v.v
 • Phân tích, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, nghiên cứu và triển khai hệ thống Cơ điện tử, tự động hóa, điều khiển, Rô bốt .v.v

 

Kỹ sư  Cơ điện tử tại:

 • Các tập đoàn, công ty thiết bị tự động hóa, điều khiển, cơ điện, dây chuyền công nghệ: Rô bốt, PLC
 • Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Than khoáng sản, hóa chất Việt Nam
 • Các nhà máy sữa, giấy, xi măng, đường, các cơ sở sản xuất phụ trợ.
 • Nhà máy điện, dây chuyền sản xuất ÔTÔ .v.v.
 • Tự thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị tự động hóa, điều khiển, cơ điện tử
 • Trường Đại học, viện nghiên cứu.
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

File: /Uploads/files/cnck/Chuyen%20nganh%20Dao%20tao%20-%20Khoa%20CKDL%202018.doc

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?