LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN D11- Đồ án Cơ sở Thiết kế máy

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN D11- Đồ án Cơ sở Thiết kế máy

1. Yêu cầu Tất cả SV làm đồ án CS TKM đều phải có mặt lúc 7h sáng ngày 17/6/2019 tại Phòng C1A302. Những SV không có mặt sẽ KHÔNG được bảo vệ lại (hay làm lại Đồ án vào năm sau).

2. Tất cả các SV khi đi đều phải mang Đồ án của mình theo (kể cả chưa hoàn thành Thuyết minh và Bản vẽ => Để kiểm tra mức độ và cho phép Làm lại hoặc bảo vệ lần 2. SV nào không mang theo coi như Không thực hiện làm Đồ án và sẽ không được làm tiếp Đồ án)

3. Yêu cầu về Đồ án được phép bảo vệ lần 1:

+ Thuyết minh đồ án

+ Bản vẽ: Cho phép dùng bất kỳ phần mềm nào đều được (Inventor hay Autocad,...)

4. Yêu cầu về Đồ án được phép bảo vệ lần 2:

+ Thuyết minh đồ án: Phải được kiểm tra tại buổi sáng ngày 17/6/2019 tại Phòng C1A302. (dù chưa hoàn thiện)

+ Bản vẽ (dù chưa hoàn thiện) => Tùy theo mức độ hoàn thành.

=> ĐỀ NGHỊ: Tất cả em phải có mặt lúc 7h sáng ngày 17/6/2019 tại Phòng C1A302.

 

Bạn cần hỗ trợ?