LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN D10- Đồ án Môn học

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN D10- Ngành CK, CĐT và CNCTTBĐ

- Thời gian: 7h00 ngày 18/6/2019

- Địa điểm: Phòng C1A211, C1A212, C1A301, C1A302.

- Điều kiện bảo vệ: Sinh viên phải Nộp quyển Thuyết minh đồ án trước 16h ngày 14/6/2019 tại Văn phòng khoa CK&ĐL (nộp cho Cô Tuyên).

- Bảo vệ theo nhóm Đề tài. Mỗi nhóm trình bày nội dung ĐA bằng Slide khoảng 15-25 phút.

 

Bạn cần hỗ trợ?