Danh mục các môn học thay thế của khoa Cơ khí và Động lực từ năm 2018-2019

KHOA CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC

THÔNG BÁO

Căn cứ chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trong trường ĐH Điện lực sau khi hiệu chỉnh chương trình;

Hiện tại, đối với các khóa D12 trở về trước sau khi hiệu chỉnh chương trình đào tạo sẽ có một số môn học không tiếp tục triển khai giảng dạy. Để có phương án giải quyết cho các sinh viên cần trả nợ các môn học không còn trong chương trình, nhà trường thông báo danh mục các môn học thay thế.

- Đề nghị SV cần trả nợ môn học tra cứu danh mục để đăng ký môn học phù hợp trong chương trình chuẩn từ năm học 2018-2019.

- Khoa Cơ khí và Động lực thông báo đến các SV các môn học thay thế của khoa như sau:

* Đối với các môn học thuộc các khoa khác trong trường quản lý, đề nghị các SV liên hệ với Phòng đào tạo hoặc các cố vấn học tập để được hướng dẫn (hoặc liên hệ với văn phòng khoa Cơ khí và Động lực - M304).

 

Bạn cần hỗ trợ?