CUỘC THI “ THIẾT KẾ LOGO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC (15/7/2006-15/7/2021)”

CUỘC THI “ THIẾT KẾ LOGO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC (15/7/2006-15/7/2021)”

Các Logo tham gia bình chọn: https://www.facebook.com/cokhivadongluc/

https://www.facebook.com/cokhivadongluc/

Và ...

Bạn cần hỗ trợ?