THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

TUYỂN SINH NĂM 2020: Khoa Cơ khí và Động lực

1. Tổ hợp xét tuyển

A00, A01, D07, D01

2. Các ngành tuyển sinh

2.1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

a. Mã ngành: 7510201

b. Chỉ tiêu: 170

c. Các chuyên ngành

        + Cơ khí Chế tạo máy

        + Công nghệ chế tạo thiết bị điện

        + Cơ khí ô tô

2.2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

a. Mã ngành: 7510203

b. Chỉ tiêu: 195

c. Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

link: /Uploads/files/cnck/87-Thong%20bao%20ve%20viec%20tuyen%20sinh%20DH%20chinh%20quy%20nam%202020_CKDL%20(1).pdf

 

Bạn cần hỗ trợ?