PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH và CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý "TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2021"

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH  và CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý

"TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOA CƠ KHÍ & ĐỘNG LỰC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC NĂM 2021"

Các tổ hợp xét tuyển:

- Toán, Vật lí, Hoá học (A00)

- Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01).

1. Phương thức tuyển sinh 1: XÉT HỌC BẠ

            Khoa Cơ Khí & Động Lực-Trường Đại Học Điện Lực thông báo xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021 dựa trên kết quả học tập 5 học kỳ THPT (hoặc 3 năm học THPT): Các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển: A00, A01, D07, D01.

            - Điểm xét tuyển: từ 18 điểm (3 môn trong các tổ hợp xét tuyển).

            - Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1: từ 25/01/2021 đến 18/6/2021

2. Phương thức tuyển sinh 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được nhà trường công bố sau khi có kết quả thi.

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15

15

16

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

15

15

15

 

Ngoài ra, còn có các phương thức xét tuyển thẳng theo đề án của Trường Đại học Điện lực.

3. Các chuyên ngành:

04 ngành, chuyên ngành Khoa Cơ Khí & Động Lực- Trường Đại Học Điện Lực đào tạo, tuyển sinh năm nay gồm:

- Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

+ Mã ngành: 7510203

+ Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm

+ Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

- Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

+ Mã ngành: 7510201

Gồm 03 chuyên ngành đào tạo chính:

- Cơ Khí Chế Tạo Máy

- Cơ Khí Ô TÔ

- Công Nghệ Chế Tạo Thiết Bị Điện

+ Thời gian đào tạo hệ kỹ sư: 4,5 năm

+ Tổ hợp xét tuyển: A00,A01,D07,D01

Thông tin tuyển sinh chi tiết tại: https://mpe.epu.edu.vn/chi-tiet-tin/tuyen-sinh-khoa-co-khi-va-dong-luc-2021-7-13414.html

Bạn cần hỗ trợ?