Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn

Năm học mới 2016-2017, Khoa CNCK đề xuất Nhà trường cải tổ hội đồng Khoa học và Đào tạo theo hướng gắn liền thực tiễn để tạo lợi thế trong các hoạt động của Khoa và Nhà trường.

Với các thành viên mới trong HHĐKH và Đào tạo được bổ sung từ các doạnh nghiệp điện và cơ khí trong và ngòai nước. Cùng song song với các thành viên thuộc các Trường Đại học và Cao đẳng nghề. Khoa CNCK mong muốn hình thành một HĐKH và Đào tạo có đầy đủ các đại diện để có thể tiến hành các hoạt động đi vào thực chất hơn. 

Các thành viên thuộc 3 khối chính

- Khối các trường Đại học và Cao đẳng

- Khối các Viện Nghiên cứu có ứng dụng

- Khối các Doanh nghiệp

Khoa cũng kỳ vọng vào các thành viên mới trong HĐKH phát huy các lợi thể của mình để cùng xây dựng khoa CNCK ngày càng vững mạnh

Lê Hiền

Bạn cần hỗ trợ?