Báo cáo đánh giá nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trình độ thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Điện lực

Báo cáo đánh giá nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực trình độ thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí

- Trường Đại học Điện lực

Trong xu thế liên tục thành lập, nâng cấp thành các trường đại học như hiện nay, cùng với nhu cầu nâng cao trình độ đào tạo của các trường đại học lên tầm khu vực và quốc tế, nhu cầu đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ phục vụ nhu cầu nhân lực cho thị trường cho giai đoạn hiện nay là rất quan trọng. Phần lớn các trường đại học hiện nay (trong đó có trường ĐHĐL) đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ở bậc từ thạc sỹ và tiến sỹ trở lên để bổ sung, tăng cường cho đội ngũ cán bộ giảng viên của các trường.

Hiện nay nhiều trường đang đào tạo thạc sỹ ngành kỹ thuật cơ khí, tuy nhiên chất lượng đào tạo thạc sỹ không đồng đều giữa các trường khác nhau. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bản thân trường ĐHĐL cũng như các doanh nghiệp phụ trợ, thì việc trường tự đào tạo thạc sỹ với tiêu chuẩn chất lượng cao theo yêu cầu của nhà trường và các đơn vị khác là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, nguồn thạc sỹ đào tạo ra cũng đồng thời cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho các trường, các viện nghiên cứu và các đơn vị liên quan khác trong và ngoài Bộ Công Thương. Hiện nay, trường ĐHĐL là một trong số ít các trường có năng lực nghiên cứu và đào tạo ở trình độ cao và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực cơ khí điện lực nói riêng và ngành cơ khí động lực nói chung. Do vậy việc phát huy năng lực, đào tạo được nguồn chuyên gia có chuyên môn phục vụ cho các nhu cầu xã hội là rất quan trọng

* Phân tích kết quả khảo sát người sử dụng lao động

Các đơn vị sử dụng nhân lực thạc sĩ ngành kỹ thuật Cơ khí. (có danh mục kèm theo).

+ Mẫu phiếu :              theo phụ lục đính kèm

+ Tổng số phiếu gửi đi:           62

+ Tổng số phiếu thu về:          62

+ Tổng số phiếu có thông tin giá trị: 62

+ Số phiếu thông tin không có giá trị: 0

- Quy mô công ty khảo sát:

+ Dưới 10 (lao động):             không khảo sát

+ Từ Từ 10-50 (lao động):                  1,6%

+ Từ 51-200 (lao động):                      64,5%

+ Trên 200 (lao động):                        33.9%

- Nhu cầu cần tuyển dụng lao động trình độ thạc sỹ kỹ thuật cơ khí:

+ Dưới 10 (lao động):                         3,2%

+ Từ Từ 11-20 (lao động):                  79%

+ Từ 21-50 (lao động):                        16,2%

+ Trên 50 (lao động):              1,6%

Một số ý kiến nổi bật của người sử dụng lao động

+  Vị trí việc làm của thạc sĩ: chủ yếu tập trung thực hiện xây dựng nhiệm vụ, thiết kế và phát triển sản phẩm

+  Các yêu cầu khác: đa số các nhà tuyển dụng yêu cầu chương trình đào tạo phải cập nhật và đáp ứng yêu cầu chung, phù hợp xu thế của thế giới

Kết luận: Đa số các nhà tuyển dụng đều đánh giá cần thiết mở ngành kỹ thuật cơ khí hệ thạc sĩ.

** Phân tích kết quả khảo sát cựu học viên tốt nghiệp đại học

Các đơn vị sử dụng nhân lực thạc sĩ ngành kỹ thuật Cơ khí. (có danh mục kèm theo).

+ Mẫu phiếu :              theo phụ lục đính kèm

+ Tổng số phiếu gửi đi:           61

+ Tổng số phiếu thu về:          61

+ Tổng số phiếu có thông tin giá trị: 61

+ Số phiếu thông tin không có giá trị: 0

Nhu cầu cần đi học thạc sỹ kỹ thuật cơ khí vì:

+ Nhu cầu công việc hiện tại: 83.6% (51/61 phiếu)

+ Mong muốn nâng cao trình độ: 95.1% (58/61 phiếu)

+ Tăng cơ hội nghề nghiệp:: 85.2% (52/61 phiếu)

+ Lý do khác: 67.2% (41/61 phiếu)

Một số ý kiến nổi bật của cựu học viên

+  Đa số các cựu học viên mong muốn học vì nhu cầu công việc; Nâng cao trình độ và tăng cơ hội nghề nghiệp.

+  Các yêu cầu khác: Các cựu học viên mong muốn có chương trình đào tạo hợp lý và cập nhật tốt nhất thêo hệ thống mở.

Kết luận: Đa số các cựu học viên đều đánh giá cần thiết mở ngành kỹ thuật cơ khí hệ thạc sĩ.

Bạn cần hỗ trợ?